KOŚCIÓŁ SAN VITALE W RAWENNIE

Kościół San Vitale (św. Witalisa) w Rawennie zbudowano w latach 527-547 w miejscu wcześniejszej, mniejszej, również centralnej budowli. Inicjatorem budowy był katolicki biskup Ecclesius, a głównym fundatorem bankier Argentarius. Główne prace budowlane przeprowadzono prawdopodobnie dopiero ok. 540 r.
Trzon budowli stanowi ośmiokątne pomieszczenie przekryte kopułą (średnica 15,7 m) wspartą na filarach i ośmiobocznym bębnie przebitym oknami. Przestrzeń między filarami wypełniają półokrągłe nisze. Trzon otoczony jest dwukondygnacyjnym obejściem.
Wejście do kościoła prowadzi przez narteks przesunięty na południowy-wschód od osi głównej i przylegający do narożnika ośmiokąta. Z narteksu do wnętrza prowadzą dwa pomieszczenia na planie trójkątów, do których przylegają wieże ze schodami prowadzącymi na empory.
Ołtarz wydzielony jest z obejścia arkadami. Za ołtarzem znajduje się wielokątna apsyda flankowana dwiema kolistymi kaplicami.
Podobny układ przestrzenny ma wybudowany w 536 r. w Konstantynopolu kościół św. Sergiusza i Bakchusa. Kościół San Vitale był najprawdopodobniej wzorem dla zbudowanej w Akwizgranie kaplicy pałacowej Karola Wielkiego.
Świątynia słynna jest ze wspaniałych bizantyjskich mozaik przedstawiających cesarza Justyniana i jego dwór.


Bryła kościoła San Vitale. Z lewej strony kaplica przy apsydzie, z prawej okrągła wieża schodowa.


Plan kościoła San Vitale w Rawennie


Wnętrze kościoła San Vitale. Z peawej strony wydzielone z obejścia prezbiterium z ołtarzem


Nisze i okna w bębnie kopuły kościoła San Vitale


Sklepienie nad ołtarzem


Mozaika “Cesarz Justynian i biskup Maksymian z orszakiem” (za nimi fundator kościoła, Argentarius)


Orszak cesarzowej Teodory


Cesarzowa Teodora i cesarz Justynian


Biskup Maksymian i Belisarius – wódz wojsk Justyniana


Dama dworu z orszaku cesarzowej Teodory


Mozaika “Chrystus przekazuje koronę męczeńską kościołowi San Vitale, aniołowie przekazują makietę świątyni biskupowi Maksymianowi”


Mozaika “Pielgrzymi nakarmieni przez Abrahama”

Reklamy

Kategorie: inspiracje

Subskrybuj

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

%d blogerów lubi to: