Tag Archives: koran

koran

Koran to święta księga islamu, spisana na podstawie ustnych przekazów wkrótce po śmierci Mahometa w 632 r. Tekst Koranu dzieli się na 114 rozdziałów zwanych surami, które z kolei dzielą się na wersety (aje). Całość tworzy 90 sur objawionych Mahometowi w Mekce i 24 sury medyńskie.
Współcześnie używa się drukowanych wydań Koranu – najstarszy zachowany druk powstał w Wenecji w latach 1537-38. Wcześniej Koran powielano jako manuskrypt, a ze względu na znaczenie księgi jej opracowanie stało się osobną dziedziną sztuki islamskiej.
Wypracowaniu szczególnie bogatego zestawu środków plastycznych sprzyjał fakt, że islam w zasadzie zabrania tworzenia figuratywnych przedstawień postaci ludzkich i zwierzęcych i całkowicie wyklucza tworzenie obrazów Boga. Zakaz ten miał na celu eliminację niebezpieczeństwa bałwochwalstwa i skłonił artystów do wypracowania wyjątkowo wyrafinowanej kaligrafii oraz abstrakcyjnych motywów zdobniczych.Stronice Koranu

Reklamy